سقاوی دوم

خواندن «سقاوی دوم» منشور تمامیت‌خواهان اوغان برای هر فرد غیر اوغان بویژه جوانانی که علاقمند سیاست و آیندهٔ سیاسی وطن مایند، یک امر ضروری است. این کتاب را خلیل وداد بارش گرامی ترجمه کرده است. به ایشان دست‌مریزاد می‌گوییم و سپاسگزاریم. برای خواندن کتاب به اینجا «کلیک» کنید. 

با دیگران قسمت کنید