چراضد طالب بودن اوغانان کافی نیست؟

برخی تاجیکان و هزارگانی که بیتشر از اوغانان به غیرقومی جلوه دادن طالبان آستین بالا زده بودند، با دیدن کوچک‌ترین واکنش ضد‌طالبانی از نشانی اوغانان، تمام بیداد یکصد و بیست‌ و هشت ساله را از یاد می‌برند. به این خواهران و برادران دست‌پاچه بگویم که اوغان صاحب خرد، بقای خودش را در تدوام طالب نمی‌تواند […]

بیشتر بخوانید

چراضد طالب بودن اوغانان کافی نیست؟

برخی تاجیکان و هزارگانی که بیتشر از اوغانان به غیرقومی جلوه دادن طالبان آستین بالا زده بودند، با دیدن کوچک‌ترین واکنش ضد‌طالبانی از نشانی اوغانان، تمام بیداد یکصد و بیست‌ و هشت ساله را از یاد می‌برند.[...]
بیشتر بخوانید

چرا از سکولاریسم بترسیم؟

رفیقم حشمت رادفر جایی سخنرانی داشت و از زنده یاد استاد رهنورد زریاب نقل قولی کرد؛ «نسل فرزانه‌ای در راه است». به باور رادفر و من، آن نسل فرزانهٔ که استاد از آن سخن می‌گفت رسیده است. نسلی که در بیست سا[...]
بیشتر بخوانید

تاجیکان و سیاست ریاکارانه

تمام کتاب‌های تاریخی که در مورد تاجیکان نوشته‌ شده‌اند، تاجیک را در مدار دو چیز به بحث گرفته‌اند؛ فرهنگ‌داری و بازار داری. تاریخ نگاران، اقتدار تاجیکان در دوره‌های گوناگون را هم در تسلط آنها بر بازار[...]
بیشتر بخوانید

مازندران و بدخشان من و ناصر خسرو 

دوستان زیادی پرسیده بودند که چرا در در شعر «من ایرانم» بدخشان را «همان مازندران داستان‌های کهن» خوانده‌ام. کوتاه‌ترین پاسخ به این پرسش در سفرنامه و شعر‌های حجت خراسان، ناصر خسرو بلخی نهفته است. هم‌شهر[...]
بیشتر بخوانید

فدرالیسم و افغانستان

چکیده فدرالیسم در کنار پیچیدگی معنایی‌اش یکی از مفهوم بسیار بحث برانگیز در افغانستان است.  در حالی که طرفداران فدرالیسم آن را تنها راه برون‌رفت از تنش‌های قومی و بحران هویت و تنها ساختار حکومتی می‌دان[...]
بیشتر بخوانید

ابوسعید ابوالخیر و فیمینسم

آورده‌اند که مریدی به شیخ ابوسعید ابوالخیر شد تا خوابش را تعبیر کناد. پس از جان‌مان‌جوری، مرید به شیخ گفت به خواب دیدم که مادرم به پدرم تبدیل شده و هفته‌یی‌ست این کابوس خواب را از من دزیده. و شیخ دست[...]
بیشتر بخوانید
قلعهٔ حصار تاجیکستان

نیاز تاجیکان به خودشناسی و خودسازی

در بیست سال گذشته، گواه شکل‌گیری، ناکامی و فروپاشی جنبش‌ها و حزب‌های فراوانی از نشانی تاجیکان بوده‌ایم. جدا از نفس این جنبش‌ها که سیاسی بوده‌اند یا فرهنگی، هیچکدام دوام نیاوردند یا جز نام و نشانی از آ[...]
بیشتر بخوانید

پارسی زبان دوزخیان؟

در این نبشته می‌خواهم کوتاه سخنی پیرامون کتاب نهایت ارزندهٔ آذرتاش آذرنوش؛ «چالش میان فارسی و عربی: سده های نخست» داشته باشم. خواندن این کتاب را برای هر روان پرسشگر فرض می‌دانم.  این کتاب پهنه های بسی[...]
بیشتر بخوانید