فدرالیسم و افغانستان

چکیده
فدرالیسم در کنار پیچیدگی معنایی‌اش یکی از مفهوم بسیار بحث برانگیز در افغانستان است.  در حالی که طرفداران فدرالیسم آن را تنها راه برون‌رفت از تنش‌های قومی و بحران هویت و تنها ساختار حکومتی می‌دانند که در آن عدالت اجتماعی و آزادی‌های فردی پایمال نمی‌شوند، مخالفان فدرالیسم از فروپاشی کامل کشور می‌ترسند. این نوشته کند و کاوی ا‌ست برای ریشه‌یابی خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌هایی که متوجهٔ بحث فدرالیسم در افغانستانند. آیا فدرالیسم ساختار درستی برای افغانستان چند پارچه و چند فرهنگی است یا خیر؟

برای دریافت کتاب اینجا کلیک کنید

با دیگران قسمت کنید